Smysly

Každý z nás si pravděpodobně ze školy pamatuje, že smyslovou soustavu tvoří pět základních smyslů, jejichž prostřednictvím můžeme získávat vjemy z okolního prostředí. Jedná se o  zrak, sluch, hmat, chuť a čich a byť v současnosti rozeznáváme smyslů více, faktem zůstává, že právě těchto pět smyslů, respektive jejich nesprávné fungování nás trápí nejčastěji.

Jednou z bylinek, která nám může pomoci je např. světlík lékařský, asi nejznámější oční bylinka používaná pro své léčivé vlastnosti již od 14. století. V NATUR APATYCE jsme jeho účinky zkombinovali s beta glukanem a zrodil se přípravek Eufrasia Glucan kapky s beta glukanem a světlíkem, který podporuje normální stav zraku. Vyzkoušejte o i Vy...

Smysly

EUFRASIA GLUCAN kapky 40ml
290 Kč
ROSA GLUCAN 100ml
290 Kč