Česky   English   Finnish   Italian   German   Spanish   ru   French

×
 x 

košík je prázdný
Nákupní košíkkošík je prázdný

Radioprotektivní účinky glukanu beta- /1,3/-D

Podmínky moderního života nám znemožňují vyhnout se zdrojům
ionizujícího a neionizujícího záření jako jsou: letecká doprava, počítačové
terminály, vysokonapěťová vedení, radioterapie, rentgen, ultrazvuk, rutinní
mamografy, UV záření a blízkost jaderných zařízení.
Výzkum, který pochází z United States Armed Forces Radiological Research
Instituce, potvrdil účinnost beta-/1,3/-D glukanu jako radioprotektivního
činidla. Mechanismus ochrany byl popsán následovně:
1. Beta-/1,3/-D glukan chránil makrofágové buňky před poškozením volným
radikálem vyvolaným zářením.
2. Neporušené makrofágy jsou schopné odstranit rozsáhlý rozpad buněk a
zbytky způsobené vysokou dávkou záření.
3. Aktivované makrofágy pokračovaly v pozorné obraně hostitele proti
potenciálním oportunním infekcím.
4. Buňky makrofágů uvolňují faktory důležité pro obnovení tvorby kostní dřeně
týkající se té, která vydržela nadměrný radioaktivní útok.
Buňky makrofágů jsou v porovnání s buňkami infekčních organismů a jiných
buněk imunitního systému obrovské. Název pochází z řeckého slova makro –
veliký a phage – zničit nebo pohltit. Tato specializovaná buňka je první z řady
imunitní obrany. I když je jen jednou aktivovaná, vytváří řetězové reakce, které
mají za následek mobilizaci a rozšíření celého imunitního systému. Na
makrofágu existuje zvláštní receptor specifický pro beta-/1,3/-D glukan.
Beta-/1,3/-D glukan se váže k receptoru celkově aktivujícímu makrofág.
Podobný rozzlobené chobotnici roztahuje makrofág chapadla jako ramena,
fyzicky vtahující infekční útočníky, vstřebávající a likvidující je leptavými
enzymy. Když je celkově aktivován, stává se makrofág – tak jak zkoumající
imunologové poznamenali – „arsenálem imunitní obrany“.