Česky   English   Finnish   Italian   German   Spanish   ru   French

×
 x 

košík je prázdný
Nákupní košíkkošík je prázdný

Farmakologie účinné látky

Farmakologické vlastnosti
Existuje několik odlišných typů glukanů s různou mírou aktivity. Ovšem
většina z nich je inertních a používá se jako prostá výživa či potravina.
Nejaktivnější druh glukanu je b-1,3-D-glukan, který lze izolovat z buněčných
stěn kvasinek a některých hub. Ve výzkumném středisku Harvardské Univerzity
bylo zjištěno, že existují určité receptory na membránách makrofágů, které
dovedou tyto glukany zachytit. Obvykle jde o receptory, které rozeznávají
zhruba sedm sacharidových jednotek. Význam této interakce spočívá především
v aktivaci makrofágů, které zajišťují nespecifickou imunitu.
Tento receptor je tvořen proteinovým komplexem, který se pravděpodobně
vyskytuje od počátku zrání těchto buněk v kostní dřeni i během jejich
diferenciace. Zralé makrofágy se prakticky vyskytují ve všech tkáních včetně
centrálního nervového systému.
Dojde-li k setkání makrofágu s b-1,3-D-glukanem, molekula se naváže na
makrofág prostřednictvím specifického receptoru a makrofág se aktivuje.
Aktivace představuje následující děje:
- zvýšení fagocytární funkce makrofágu
- uvolňování primárních i sekundárních cytokínů (IL-, IL-2,IL-6,…)
- uvolňování kolonizačních stimulačních faktorů GM-CSF a interferonů
- aktivace buněk specifického imunitního systému: T a B buňky
Aktivované makrofágy se spolu s dalšími uvolněnými cytokíny podílí na
nespecifické imunitě:
- fagocytární funkce má význam při eliminaci cizorodých látek v těle
organismu; virové, bakteriální, plísňové a parazitární infekční
onemocnění; snížení hladiny přebytečných látek z výživy (např.
cholesterol apod.) nebo přebytečných hormonů (fyzická či psychická
zátěž) atd.
- uvolňování cytokínů a dalších stimulačních látek se uplatňuje při léčbě
onemocnění imunitního systému; léčba zhoubných nádorů, HIV infekce,
UV záření atd.
Tento glukan vedle aktivačního účinku na makrofágy působí jako tzv.
scavenger (zachycovač) volných radikálů a antioxidační látka. Z volných
radikálů má nejvyšší afinitu k volným hydroxylovým radikálům. Tento účinek se
velmi příznivě projevuje při profylaxi z ozařování (UV, g-záření apod.) nebo při
léčbě onemocnění z ozařování. Volné radikály vznikají i z nesprávného
stravování nebo při nadměrné konzumaci potravin s konzervačními látkami.
Proto je glukan vhodný potravinový doplněk pro korekci tvorby volných
radikálů vzniklých z potravin.
Molekula b-1,3-D-glukan podporuje i specifický imunitní systém
prostřednictvím uvolněných cytokínů, které aktivují a stimulují proliferaci a
diferenciaci T i B buněk, což se příznivě projevuje zejména při léčbě infekčních
onemocnění.
Molekula b-1,3-D-glukan působí jako:
a) antioxidační agens a scarvenger volných radikálů
b) radioprotektivní agens
c) regenerátor tkáně
d) adjuvantní prostředek k dalším terapeutikám

Farmakodynamika
Molekula b-1,3-D-glukan je rezistentní vůči kyselému prostředí,
nehydrolyzuje se. Po perorální aplikaci přípravku s touto účinnou látkou
dochází k postupnému průchodu glukanu přes žaludek beze změny až do střeva.
Ve střevě je dostatek specifického enzymu b-1,3-D-glukanózy, který může glukan
štěpit. Pomocí receptorů makrofágů v intestinální stěně je b-1,3-D-glukan
vychytáván. Díky receptorové interakci dojde k okamžité aktivaci makrofágů,
která se zpětně přenáší do lokálních lymfatických uzlin (Payerovy pláty) a stejně
jako při přirozené prezentaci antigenu se uvolňují cytokíny, které následně
indikují celkovou aktivaci imunitního systému. Tento mechanismus se označuje
jako fagocytární transport.
Podle mechanismu účinku lze očekávat rychlý nástup účinku již po 2 hodinách
od perorálního podání.
Perorální parenterální aplikace b-1,3-D-glukanu je v účinnosti stejná.